منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-22 18:15:47
۱۴ نظر

بهزاد برای تست بازیگری نزد کارگردانی رفته که با بودجه ای هنگفت قصد ساختن یک فیلم سنمایی دارد. از طرفی فرامرز هم که پدرش با کارگردان دوست صمیمی بوده است در بین داوطلبان تست بازیگری حضور دارد. کارگردان تست خود را شروع می کند و ...