منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-22 23:33:01
۱۴ نظر

درســــــــت زمانی که از وضعیت زندگــــــیت شکایت میکنی مردمانی هم هـــــــــستند که برای داشتن زندگــــــــی مثل تو و بــــودن به جای تو حاضـــرند به هر کاری دســـت بزنند! پـــس خــدا را شکـــر بگــــو...