منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-25 17:14:49
۱۴ نظر

در این فیلم روش ریتیوپ یا تعویض لوله های آتشخوار دیگ بخار را مشاهده می کنید. برای دیدن فیلم و مقالات بیشتر می توانید به سایت www.mehrespand.ir مراجعه کنید.