منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1400-05-07 12:53:15
۱۴ نظر

خب دوستان محترمه داداش آرش من داره میره یه مدتی کار داره بعدا میاد....... میخواستم بگم نگرانش نشید زودی میاد ..... آهان راستی یه چی بگم آرش خان ما ینمه خورده دشمن داشت و داره اگه دشمناش کاری داشتن درخدمتم ببینیم چی ازجون داداشم میخوان .... مبارکش باشه و دلش روشن و تنش سلامت*_*