منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-22 23:06:58
۱۴ نظر

تبریز امروز: اهرام مصر انیمیشن کوتاهی است The Egyptian Pyramids که توسط Corentin Charron, Lise Corriol, Olivier Lafay, Nicolas Mrikhi کارگردانی و موسیقی آن به وسیله Kalina Świątnicka تدوین گردیده است.