منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-22 23:28:47
۱۴ نظر

هرم بزرگ مصر به مدت 4000 سال، بزرگترین سازه ساخت انسان بوده و چیزی که این اهرام را فوق العاده می کند این است که 4500 سال پیش بدون چرخ، یا فولاد برای ساخت آنها از 2 میلیون قطعه سنگ استفاده شده که هرکدام تقریبا بین 1.5 تا 3 تن وزن داشتند و از سنگ آهک سفید برای ساخت نمای اهرام استفاده کرده اند.این اهرام در مصر باستان نماینده پرتوهای خورشید بوده اند.