منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1400-04-02 00:29:06
۱۴ نظر

مختصری از جلسه اول تدریس آموزش درست خوانی مصیبت نامه، اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری توسط محمدعلی مقدم فر، مدیرعامل شرکت انتشاراتی فکرروز، مجری پروزه ملی کتابخانه ادبیات فارسی. جهت مشاهده سایر ویدئوهای آموزشی شامل دیوان حافظ شیرازی، غزلیات سعدی شیرازی, الهی نامه عطار نیشابوری، منطق الطیر عطار نیشابوری و مصیبت نامه عطار نیشابوری به سایت ادب مراجعه نمایید: www.siteadab.com