منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-24 17:01:27
۱۴ نظر

پس از بررسی هفته گذشته در رابطه با سهم #غمینو ، در این بررسی سهم #غمینو از منظر تکنیکالی مجدداً مورد بررسی قرار میگیرد. این سهم ها پیشنهاد خرید و فروش بنده نمیباشد و تنها بدلیل درخواستهای اعضاء کانال بررسی گردید. آرزوی بهترینها برای سهامداران #غمینو