منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-24 17:09:16
۱۴ نظر

تیلت سنسور مبتنی بر IMU بدون نیاز به کالیبراسیون و مصون از اختلالات مغناطیسی امکان برداشت و پیاده سازی سریع نقاط را بدون نیاز به تراز نگه داشتن ژالن فراهم می کند.