منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-07-07 02:19:12
۱۴ نظر

کپی کت تعداد زیادی سنگ بزرگ در مسیر قطار قرار داده و مسیر را مسدود کرده است.آیا گشت پنجه ای می تواند سرعت قطار را کم کرده و سنگها را از مسیر قطار بردارد قبل از اینکه دیر شود.با کانال ویدئوگرام همراه باشید.