شرح «چارچوب جدید سیاست پولی و اعتباری، عملیات بازار آزاد و بازار بین بانکی» در بانک توسعه تعاون.

عنوان 20- محمد نادعلی رئیس عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در این نشست گفت: اقتصاد ایران از سال 1398 با برنامه جدیدی در حوزه بانکی مواجه شد و موضوع تامین مالی کوتاه مدت در اولویت قرار گرفت. بازارهای مالی اولین پیوند بین اجرای سیاست پولی و اعتباری و فعالیت واقعی اقتصادی است، گفت: بازار مالی به چهار بازار پول، بازار ارز، بازار اوراق بهادار دولتی و بازار بدهی تقسیم می‌شود. در بازار پول، تامین مالی نقدینگی کوتاه مدت صورت می گیرد و بانک های مرکزی به منظور مدیریت نرخ سود سیاسی در این بازار حضور دارند.نادعلی گفت: بازار پول در اقتصاد از دو بخش بخش حقیقی تشکیل شده است. و بخش مالی اگر بخش واقعی توسعه پیدا کند و بخش مالی کمکی نکند، رکود رخ می دهد و از سوی دیگر، اگر بخش مالی شتاب بگیرد، بحران ایجاد می شود. از یکسال وام می دهند یا دریافت می کنند و نقطه مرکزی این بازار «وام دهی بین بانکی» است نادعلی افزود: انجام عملیات در بازار پول توسط بانک مرکزی به معنای تسهیل یا تقویت شرایط سرمایه گذاری در بازار پول است. در بازار پول از سوی بانک مرکزی این به معنای تسهیل یا تقویت شرایط سرمایه گذاری در بازار پول است و در عمل بانک مرکزی به دلیل خالق نهایی پول و نظارت بر آن، بازیگر اصلی بازار پول است. نقش مدیر عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: در سمت تقاضای بازار پول، بانک‌ها و فعالان خصوصی غیربانکی، بانک‌های تجاری در بازار پول به دلیل هزینه‌های سود می‌خواهند حداقل مقدار نقدینگی خود را حفظ کنند. مازاد را کاهش دهند زیرا از بانک مرکزی سودی در حساب جاری دریافت نمی کنند و همچنین در صورت داشتن ذخایر لازم به دلیل بالا بودن نرخ جریمه بانک مرکزی نسبت به دریافت آن از بین بانکی اقدام می کنند. وی با توجه به مازاد ذخایر و صندوق های سرمایه گذاری بازار پول گفت: زمانی که بین تقاضا و عرضه وجوه در بازار تعادل وجود داشته باشد، نرخ سود به عنوان قیمت وجوه به تنظیم بازار کمک می کند. در زمان افزایش تقاضا باید نرخ سود را افزایش داد و در صورت عرضه باید نرخ سود را کاهش داد همچنین زمانی که بازار پول با کسری شدید مواجه است بانک مرکزی با تامین مالی به بازار کمک خواهد کرد. معاونت. مدیر عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: سود سیاسی، عملیات بازار آزاد، ایجاد اوراق قرضه و سپرده و سپرده قانونی از جمله ابزارهای بانک مرکزی در بازار پول است که دیگران باید نسبت به آن واکنش نشان دهند. سیاست پولی و اعتباری بخش واقعی، نرخ سود وام شرکت ها، وام های شخصی و رهنی (که دارای نرخ سود بلندمدت هستند) و همچنین نرخ سپرده ها و انتظارات بنگاه های اقتصادی باید تغییر کند. بانک مرکزی به تشریح نقش بانک ها در بازار پول پرداخت و گفت: میانجی گری وجوه و مدیریت منابع مالی. مالکان (سپرده گذاران) به وام گیرندگان، اصلی ترین مؤسسات فعال در نظام تأمین مالی بانک محور کشور، در نظام مالی کشور، تبدیل سپرده های خرد به تسهیلات کلان، کاهش هزینه های اطلاعاتی (نظارت بر وام گیرندگان برای اطمینان از استفاده صحیح از وجوه قرض الحسنه) بازی می کنند. نقش مهمی پول)، تامین مالی اقتصاد و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد شرایط برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و از همه مهم‌تر ایجاد پول و اعتبار از جمله وظایف بانک‌ها است. وزارت آموزش و پرورش نیز در این نشست شرکت داشت.

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

بازی انفجار: راهی نوین برای کسب درآمد آنلاین
کتاب کار دبستان: جادویی برای یادگیری راحت و مفید
Meet Realtor Canada Langley: Your Trusted Real Estate Partner
Discover Your Dream Home: House with Acreage for Sale
Welcome to the World of Real Estate Canada
با سایت بت بال 90، به جهانی جدید از شرط بندی ورزشی دست پیدا کنید!
تماس با ما