منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1401-05-19 20:21:32
۱۴ نظر

مدرسه ی دروپال ایران در این ویدئو نحوه ی استفاده از ماژول contact که در هسته ی دروپال می باشد و برای ایجاد صفحه ارتباط با ما استفاده می شود را آموزش میدهد. http://drupalschool.ir/drupal-7-contact-form