منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1401-04-06 05:09:01
۱۴ نظر

مدرسه ی دروپال ایران در این ویدئو نحوه ی ایجاد و تنظیمات مربوط به ماژول نظر سنجی را آموزش خواهد داد.