منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1400-06-28 04:37:34
۱۴ نظر

مدرسه ی دروپال ایران در این ویدئو نحوه ی ایجاد و تنظیمات مربوط به ماژول نظر سنجی را آموزش خواهد داد.