منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1401-07-03 10:52:44
۱۴ نظر

مدرسه ی دروپال ایران در این ویدئو نحوه ی ایجاد و تنظیمات مربوط به ماژول نظر سنجی را آموزش خواهد داد.