منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1401-05-19 20:12:35
۱۴ نظر

مدرسه ی دروپال در این ویدئو نحوه ی حذف ماژول از دروپال را آموزش خواهد داد. http://drupalschool.ir/uninstall-drupal-modules