منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1401-04-06 06:12:21
۱۴ نظر

چند داعشی که با پوشیدن چادر و روبنده در حال فرار بودند، توسط نیروهای دموکرات سوریه دستگیر شدند.