منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1401-05-19 21:20:19
۱۴ نظر

اگر خودتون رو دوست نداشته باشید، از دیگران هم نمی تونید انتظار داشته باشید که شما رو دوست داشته باشند! پس چه بخواید یا نخواید، بهتره که این مسیر رو طی کنید، چراکه خوددوستی از جمله کارهای دشواری هستش که باید در حق خودتون انجامش بدید.