منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1400-09-12 07:58:53
۱۴ نظر

اعدام داعش بوسیله شلیک به سر از پشت و سپس پرتاب از بلندی در این فیلم یک سرباز سوری توسط داعش اعدام و سپس از یک کوه به پایین پرتاب میشود