منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1400-04-01 22:48:01
۱۴ نظر

سلام ! در این دوره شده است وجود دارد مقدار عدم قطعیت در مورد این شخصیت جدید که به زودی به این مجموعه است. شده اند وجود دارد بسیاری از پرسش ها و بسیاری از مفروضات است که من سعی خواهد کرد برای پاسخ به این ویدئو.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 195 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 195 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/miradel/domains/miradel.ir/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/miradel/domains/miradel.ir/storage/framework/sessions/r3DNIb69WHWsdwnGliC6tP37fXlRvP7kd8PMgJhw', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"snRkgLlc3Isbc5W3xfokq6vOebSJaWvETc6YlUiU";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:37:"https://miradel.ir/play/video/5700792";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/miradel/domains/miradel.ir/storage/framework/sessions/r3DNIb69WHWsdwnGliC6tP37fXlRvP7kd8PMgJhw', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"snRkgLlc3Isbc5W3xfokq6vOebSJaWvETc6YlUiU";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:37:"https://miradel.ir/play/video/5700792";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/miradel/domains/miradel.ir/storage/framework/sessions/r3DNIb69WHWsdwnGliC6tP37fXlRvP7kd8PMgJhw', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"snRkgLlc3Isbc5W3xfokq6vOebSJaWvETc6YlUiU";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:37:"https://miradel.ir/play/video/5700792";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('r3DNIb69WHWsdwnGliC6tP37fXlRvP7kd8PMgJhw', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"snRkgLlc3Isbc5W3xfokq6vOebSJaWvETc6YlUiU";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:37:"https://miradel.ir/play/video/5700792";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 58