منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1401-04-06 05:07:00
۱۴ نظر

“دیلی میل” در سایت خود با انتشار این فیلم تأکید کرد که این عضو داعش، هنگام درگیری با نیروهای عراقی دوربینی را به خود بسته بود. بر اساس این گزارش، این عضو داعش هنگام خروج از پشت کیسه های شن هدف گلوله یک تک تیرانداز قرار می گیرد و به زمین می افتد و صدای زمین خوردن او و دوربینش در این فیلم مشخص است.